مخزن دستمال کاغذی

مخازن بهداشتی دستمال کاغذی

مخزن دستمال کاغذی ، دستمال کاغذی

یکی از مشکلاتی که در سرویس های بهداشتی وجود دارد استفاده از دستمال ها به شکلی نامناسب  است.می بینیم که در سرویس  های بهداشتی عمومی دستمال ها به صورت رولی قرار گرفته و به صورت غیر کنترل شده و غیر بهداشتی مصرف می شوند و یا اینکه به هدر می روند.همچنین این دستمال ها با قرار گرقتن در محیط باز در معرض آلودگی خواهند بود و نه تنها به رعایت مسائل بهداشتی کمکی نخواهند کرد بلکه باعث انتقال باکتری به بدن خواهند شد.

شرکت تکلان پاک برای جلوگیری از این امر در کنار  تولید دستمال کاغذی دلسی برای حل این معضل مخازنی مخصوص تولید می کند.از ویژگی های این مخازن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

این مخازن در داخل سرویس های بهداشتی  به راحتی نصب شده  و دستمال های کاغذی دلسی در داخل آنها قرار می گیرند

این مخازن به آسانی  قابل شارژ هستند

خرید دستمال های کاغذی را در مراکز بزرگ کنترل کرده و باعث کاهش هزینه ها خواهد شد .

مخزن بهداشتی T1

مخزن بهداشتی

مخزن بهداشتی تکلان